Venteliste

Som alle almene boligselskaber og boligforeninger har vi to ventelister.

Almindelig, ekstern venteliste

Hvis du ikke allerede bor hos os, kommer du på den almindelige eksterne venteliste. Du får en bolig, når dit nummer er først på listen.

Intern venteliste for beboere

Hvis du i forvejen bor hos, har du fortrinsret til vores ledige boliger, frem for ansøgere der står på vores almindelige eksterne venteliste. Til gengæld skal du afgive din nuværende bolig for at få en anden på den interne liste. Det kaldes oprykningsret. Således bliver der altid en bolig ledig til ansøgere på den almindelige eksterne venteliste.

Fortrinsret

Du skal normalt have boet i din nuværende bolig i to år, før du kan gøre brug af din fortrinsret på den interne venteliste. Det kaldes karensperiode. Du skal blot skrive dig på den interne venteliste og betale et ventelistegebyr.

Udlejningsregler

Lovgivningen sidestiller almene boligselskaber og boligforeninger under én organisationsform: Almene boligorganisationer. Dog er der få områder, hvor der fortsat er forskel på de to:

Indmeldelsesgebyr og foreningsandel

For at melde sig ind i en almen boligforening betaler man i nogle foreninger et indmeldelsesgebyr og en foreningsandel. Begge er engangsbeløb, og ønsker du ikke længere at være medlem, vil du få foreningsandelen retur.

Anciennitet

Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at man beholder sin anciennitet på ventelisten, når man får en bolig.

Børnefortrinsret

Boligorganisationen og kommunen kan indgå aftale om, at familier med 1 eller flere børn får fortrinsret til større boliger.

Fleksibel udlejning

Der kan  være særlige regler omkring udlejning. Sådanne aftaler indgår boligorganisationen i givet fald med kommunen.
Du kan læse meget mere om fleksibel udlejning på Boligkontoret Danmarks hjemmeside.

Vi har indgået en aftale med Hillerød Kommune om fleksibel udlejning pr. 15/5-2016. Dette betyder at boligsøgende, der opfylder ét eller flere af de fleksible kriterier kan få tilbudt en bolig hurtigere. 

Vilkår for aftalen

For boligsøgende der allerede bor hos os: 

  • Boligsøgende på den interne venteliste bliver altid tilbudet de ledige boliger før andre boligsøgende.
  • Boligsøgende på den interne venteliste i alderen 50+ får fortrinsret til tilgængelighedsboligerne i Skoleparken. 

For boligsøgende der ikke bor hos os (følgende kriterier gælder for alle afdelinger hos os): 

  • Børnefamilier får fortrinsret til 4-rums boligerne.
  • Pendlerordning: Personer bosat uden for kommunen med fast arbejde på min. 30 timer/uge i Hillerød Kommune

I afdelingerne Skoleparken og Kastanieparken er der, ud over ovenstående, også følgende kriterier: 

  • Personer med fast arbejde på min. 30 timer/uge. 
  • Unge under kort-, mellemlang- eller lang videregående uddannelse og unge på en erhvervsuddannelse.
  • Unge fraflyttet en ungdomsbolig hos os pga. gennemført uddannelse. De unge har mulighed for at komme på den fleksible venteliste i op til 2 år efter fraflytning. 
  • Par med børn der oplever skilsmisse eller samlivsophør, og som i forvejen bor hos os, har mulighed for at komme på den fleksible venteliste i op til 2 år efter fraflytning. Ved samlivsophør er det en forudsætning, at parterne har boet sammen i mindst 2 år. 
  • Personer med handicap der ønsker at flytte til en tilgængelighedsbolig.

Hvis du opfylder ét af ovennævnte kriterier for fleksibel udlejning, vil vi gerne tilføje dette til din opnotering. 

Ønsker du at vide mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte afdelingskontoret Hillerød. Du kan også læse hele aftalen på Hillerød Kommunes hjemmeside. 

Info om selskabet

Boligselskabet Nordsjælland er et boligselskab med 18 afdelinger med i alt 1.158 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her